RABATY %

Przy zakupie od 200 zł5%

Przy zakupie od 500 zł10%

Przy zakupie od 1000 zł15%

Przy zakupie od 2000 zł20%

*Nie dotyczy produktów Shilo

Producenci

 

tel: 91 422-07-08     |     mobile: 516-182-832

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

Adresat:  Bright S.C. Łukasz Grabowski, Ernest Sawicki ul. Bandurskiego 36, 71-685 Szczecin

 

 

Zamówienie / Nr rachunku: __________________________ 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) :

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 

 

Adres konsumenta(-ów):

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Sklep jest w trybie podglądu

   

{nocache:c691ea48d140551557fbefc2a550b8ab#0}
Sklep internetowy Shoper.pl