Zwrot zużytego sprzętu

ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU
 
Informacja o mozliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 

Bright s.c. Łukasz Grabowski, Ernest Sawicki, stosownie do zapisów z art. 37 ust. 1-2 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informuje Klientów, że w naszym sklepie istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu, pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów. Istnieje również możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów w sklepie.

Stosownie do zapisów z art. 37 ust. 3, w sklepach o powierzchni pow. 400 m2 można bezpłatnie zdać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się ze sprzedawcą, prosimy o kontakt z tel: 91 422 07 08.

WEEE – co oznacza to oznakowanie, wymagania UE - Your Europe

 
Gdy Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem, oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

 

W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji, niebezpiecznych dla środowiska. Każde gospodarstwo domowe jest istotnym ogniwem systemu zbiórki selektywnej odpadów zużytego sprzętu elektrycznego.

 

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci